Mazowieckie Centrum Stomatologii

Aktualnie znajdujesz się na:

RODO - obowiązek informacyjny

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 r., informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:

Klauzula informacyjna-Polityka prywatności

Dostęp do dokumentacji medycznej

Każdy pacjent lub opiekun prawny pacjenta ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.

Pierwsza kopia dokumentacji medycznej udostępniana pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu jest bezpłatna. Przy czym za kolejne kopie uznaje się w szczególności dokumentację medyczną w zakresie, w jakim była uprzednio udostępniona. Jeżeli dokumentacja medyczna udostępniona była już w tym trybie za dany okres, a wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej dotyczy okresu późniejszego, który nie był uprzednio objęty wnioskiem – taka kopia udostępniana jest bezpłatnie.

W przypadku, gdy kolejna kopia dokumentacji medycznej przekazywana jest drogą pocztową, wnioskujący dodatkowo pokrywa koszty przesyłki, w wysokości zgodnej z cennikiem usług Poczty Polskiej.

Metadane

Data publikacji : 05.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. zo.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry