Mazowieckie Centrum Stomatologii

http://mcs.bip-e.pl/mcs/organy-spolki/3668,Organy-spolki.html
2023-01-31, 18:53

Organy spółki

Podstawy prawne działania Spółki

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego powstałą w dniu 31 lipca 2009 roku.

Jedynym udziałowcem Spółki jest Województwo Mazowieckie (adres: 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26, nr REGON: 015528910),  posiadające 100% udziałów w kapitale zakładowym.

Organami spółki są:

  1. Zgromadzenie Wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd

Członków Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną trzyletnią kadencję, powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  1. Małgorzata Stachurska – Turos   -  Przewodnicząca Rady
  2. Sławomir Morawski  -  Wiceprzewodniczący Rady
  3. Jacek Paluszkiewicz  -  Członek Rady
  4. Stanisław Wójcik -  Członek Rady
  5. Ewelina Ambroziak -  Członek Rady

Zarząd Spółki, powołany jest przez Radę Nadzorczą, na wspólną trzyletnią kadencję. W skład Zarządu wchodzą:

  1. Tatiana Garstka  - Prezes Zarządu
  2. Kacper Pietrusiński  - Członek Zarządu

Spółka działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Aktu Założycielskiego oraz Regulaminu Organizacyjnego.

Metadane

Data publikacji : 04.02.2020
Data modyfikacji : 24.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. zo.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Iga Paplińska

Opcje strony