Mazowieckie Centrum Stomatologii

Informacje o podmiocie

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi stomatologiczne, w ramach usług kontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie.

Nasz zakres usług stomatologicznych obejmuje: stomatologię ogólną, stomatologię dziecięcą, ortodoncję,  protetykę,  chirurgię, periodontologię i implantologię. Dysponujemy własną pracownią radiologiczną i tomograficzną, dzięki czemu pacjent na miejscu może wykonać badania niezbędne do postawienia właściwej diagnozy.

Zatrudniamy wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin stomatologii, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu pomogą lub doradzą pacjentowi w każdej kwestii dotyczącej zdrowia jamy ustnej.

Nieprzerwanie, od 2006 roku jesteśmy w posiadaniu certyfikatu dla Systemu Zarządzania według normy PN-EN ISO 9001:2015, w zakresie kompleksowej opieki stomatologicznej oraz kształcenia specjalistycznego lekarzy dentystów i średniego personelu dentystycznego.

Nazwa

Mazowieckie Centrum Stomatologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa skrócona

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.

Numer statystyczny GUS (REGON) 

142049482

Numer identyfikacji podatkowej

525-24-65-327

Miejscowość

Warszawa

Kod pocztowy

00-301

Ulica, nr domu,

Nowy Zjazd 1

Telefon

22 55-69-400

Fax

Adres strony www.

22-55-69-403

www.mcs-przychodnia.pl

Adres e-mail

sekretariat@mcs-przychodnia.pl

Forma prawna podmiotu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podstawa działalności

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

nr

0000338846

nr księgi w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

000000025211

Kapitał zakładowy

6 606 000 PLN

Metadane

Data publikacji : 04.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. zo.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry